Výhody pre zamestnávateľa

Najefektívnejšie plnenie zákonnej povinnosti pomocou našej ECOstravenky


Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí až 55 % z nominálnej hodnoty ECOstravenky.

Praktický príklad ako si zamestnávateľ môže uplatniť daňové výhody z vyššej nominálnej hodnoty stravovacej poukážky.

Pri 100 kusoch stravných lístkov sa odpočítateľná položka rovná hodnote: 100 x 0,55 x 4,50 = 247,5 € 

Získavate finančné výhody. Zvyšovanie nominálnej hodnoty ECOstravenky alebo ECOkarty do 4,50 € nepodlieha odvodom na sociálne a zdravotné poistenie.

 

 

  • Z príspevku na stravovanie zamestnávateľ neplatí odvody do poisťovní
  • ECOstravenka nepodlieha dani z pridanej hodnoty
  • Nominálnu hodnotu ECOstravenky si podnik volí podľa vlastného rozhodnutia,
    minimálna hodnota je podľa platnej legislatívy 3,38 €
     
Výška stravných lístkov pri služobných cestách v SR
Trvanie 5 – 12 hodín 4,50 Eur
Trvanie 12 – 18 hodín 6,70 Eur
Trvanie nad 18 hodín 10,30 Eur

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.