Reklama

Zasiahnite Vašou reklamou široké spektrum ľudí
a zaujmite svojich potenciálnych zákazníkov umiestnením reklamy
na našich štýlovo navrhnutých ECOstravenkách. 

 

Reklama na stravných lístkoch

Poskytuje využitie jednoduchej a efektívnej reklamy, ktorú nie je možné prehliadnuť, a ktorá zasiahne najväčší počet ľudí v rámci nami poskytovanej reklamy.

Výhody:

 • široké spektrum dosahu reklamy k ľuďom
 • mesačne 2 000 000 emitovaných kusov.

 

Kto uvidí Vašu reklamu ?

 • zamestnanci v produkcii lístkov
 • pracovníci distribuujúci lístky
 • koncoví používatelia
 • pokladníci, čašníci, prevádzkari
 • majitelia prevádzok
 • pracovníci v procese recyklácie

 

 


 

 

Parametre reklamy na ECOstravenke
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      
       
Umiestnenie reklamy predná strana stravného lístka nad čiarovým kódom
Rozmer 18 x 35 mm    
Farebnosť 4    
Podklady Formát .pdf, .jpg, .cdr, .ai v mierke 1:1
Grafický návrh na požiadanie: cena podľa dohody
Dodanie návrhu - 10 dní pred tlačou
Platba Zálohová platba 10 dní pred tlačou    
Dodanie 4 týždne od dodania podkladov pre tlač    

    

 

 

Reklama na obale stravných lístkov        

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť umiestniť reklamu na prednú alebo zadnú stranu knižky s ECOstravenkami. S touto reklamou bude konečný spotrebiteľ v neustálom kontakte pri vyberaní ECOstraveniek z knižky.        
        
Výhody   

 • neustály kontakt pri vyberaní ECOstraveniek  

 

Obrázok predná - zadná strana lístka + reklama    

Parametre

Predá strana      
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      
Zadná strana
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      
Predná + Zadná strana
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      

 

Umiestnenie reklamy     predná / zadná strana vonkajšieho obalu knižky s ECOstravenkami
Rozmer 100 x 65 mm
Farebnosť 4

Podklady

Formát .pdf, .jpg, .cdr, .ai v mierke 1:1
Grafický návrh na požiadanie: cena podľa dohody
Dodanie návrhu - 10 dní pred tlačou
Platba Zálohová platba 10 dní pred tlačou
Dodanie 4 týždne od dodania podkladov pre tlač

 

 

 

Reklama na prekladoch stravných lístkoch    

Umiestnite Vašu reklamu na farebné prekladové lístky umiestnené medzi ECOstravenkami slúžiacimi na ich oddeľovanie po 20ks a 100ks.    
Vhodné na detailnejšie oslovenie Vašich potenciálnych zákazníkov vďaka možnosti umiestnenia Vašej reklamy na celý priestor lístka.    
    
Výhody

 • väčší priestor na reklamu
 • možnosť plnofarebnej potlače
 • možnosť obojstrannej potlače
 • neprehliadnuteľná reklama

Parametre

Preklady stravných lístkov
Jednostranne
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      
Obojstranne
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      

 

Umiestnenie reklamy: na letáku v obálke spolu s ECOstravenkami 
Rozmer: 100 x 65 mm
Farebnosť: 4
Podklady: Formát .pdf, .jpg, .cdr, .ai v mierke 1:1
Grafický návrh na požiadanie: cena podľa dohody
Dodanie návrhu - 10 dní pred tlačou
Platba: Zálohová platba 10 dní pred tlačou
Dodanie:

4 týždne od dodania podkladov pre tlač

 

 

Reklamné letáky v obálke so stravnými lístkami     
Zabezpečte si priamu neprehliadnuteľnú reklamu, doručenú v obálke spolu s ECOstravenkami vo väčšom formáte.    
Vaša reklama sa dostane priamo k používateľom našich ECOstraveniek, a vďaka svojej veľkosti najefektívnejšie zasiahne vašich potenciálnych zákazníkov.    
    
Výhody

 • výrazne väčší priestor na reklamu
 • väčší priestor pomôže vyjadriť váš odkaz potenciálnym zákazníkom bez obmedzenia
 • možnosť výberu z viacerých veľkostí letákov
 • možnosť plnofarebnej potlače  

Parametre

ECOleták v obálke s ECOstravenkami
Veľkosť 1
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      
Veľkosť 2
Balík Počet ks Cena za kus s DPH Celková cena s DPH
ecoBASIC 50 000,00    
ecoSTANDARD 100 000,00    
ecoADVANCED 400 000,00    
ecoPREMIUM 700 000,00    
SPOLU      

 

Umiestnenie reklamy: na letáku v obálke spolu s ECOstravenkami
Rozmer 1: štandard A5

Rozmer 2:

štandard A6 (možná aj dohoda)
Farebnosť: 4
Podklady: Formát .pdf, .jpg, .cdr, .ai v mierke 1:1
Grafický návrh na požiadanie: cena podľa dohody
Dodanie návrhu - 10 dní pred tlačou
Platba: Zálohová platba 10 dní pred tlačou
Dodanie: 4 týždne od dodania podkladov pre tlač

 

OBRÁZOK

 

V prípade záujmu objednania reklamy nás kontaktujte.

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.