ECOkultúra

Snažíme sa chrániť naše životné prostredie a byť k nemu šetrní

 

Využívame environmentálne technológie, ktoré sú významné z hľadiska viacerých aspektov. Ich zavádzanie a používanie prináša predovšetkým pozitívny vplyv na životné prostredie, znižovanie znečisťovania a množstva vznikajúcich odpadov. 


Rovnako ako náš podnik, aj naše výrobky sú šetrné k životnému prostrediu. Naše produkty sú vyrobené z ekologického materiálu - recyklovaný plast, recyklovaný nechlórový papier. Zavedením ECOkarty sa snažíme eliminovať spotrebu papiera, ktorá na Slovensku predstavuje 85 kg papiera na obyvateľa ročne.

Ekologickými postupmi a praktikami pre tlač komunikačných a prezentačných materiálov prispievame k znižovaniu celkového zaťaženia životného prostredia, ktoré súvisí s výrobou a spotrebou papiera a taktiež tlačou.
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6-krát. Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva.
 

  

Našou základnou filozofiou je hľadať udržateľné riešenia,
prinášať nové myšlienky a prispievať k napĺňaniu environmentálnej politiky. 

 

V súlade s filozofiou, ktorá odráža naše úsilie o zlepšenie stavu životného prostredia, sa v ECOHoldingu  snažíme v spolupráci s našimi zákazníkmi prispieť k zmene globálneho životného prostredia k lepšiemu.                
                
ECOHolding
v oblasti environmentálneho manažmentu implementuje široké spektrum zmien, čím pomáha prispieť k realizácii udržateľnej spoločnosti.                 
Zmeny sa dotýkajú všetkých oblastí od vývoja produktov, cez výrobu, komunikáciu až po distribúciu.                
                

 • Elektronická komunikácia so zákazníkmi
 • Elektronické zmluvy
 • Elektronický podpis, potvrdenie zmlúv
 • Elektronické objednávky
 • Energeticky úsporné spotrebiče
 • Zariadenia najvyššej energetickej kvality A, A+, A++
 • Znovu použiteľné materiály
 • Príjemné a zdravé pracovné prostredie        
                 

Cieľavedomým zlepšovaním jednotlivých procesov a aktivít, môžeme prispievať nielen k lepšiemu životnému prostrediu, ale súčasne aj k znižovaniu našich nákladov.                 

Výhody zavedenia environmentálneho manažmentu:                

 • úspora vody                
 • úspora energie                
 • znižovanie množstva odpadu                
 • ekonomické a ekologické využitie surovín                
 • vytváranie zdravého pracovného prostredia                
 • zvyšovanie environmentálneho povedomia                

                
"ECO" v názve našich produktov a v názve spoločnosti je záväzok prinášať pozitívne zmeny pre spoločnosť a usilovať sa o zlepšenie zajtrajška prostredníctvom zodpovedných environmentálnych stratégií.                
                
ECOstravenka vyrobená z recyklovaného papiera.                
Farby použité pri výrobe sú šetrné k životnému prostrediu.

Zákaznícka zóna

Koľko ušetríte?

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.